Kwalifikacja SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.