Kwalifikacja SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.