Kwalifikacja SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.