Kwalifikacja SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.