Kwalifikacja SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.