Kwalifikacja SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.