Kwalifikacja SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.