Kwalifikacja SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.