Kwalifikacja SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.