Kwalifikacja SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.