Kwalifikacja SPC.04 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.