Kwalifikacja SPC.04 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

styczeń 2017

Kwalifikacja T.5 – styczeń 2017