Kwalifikacja SPC.04 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.