Kwalifikacja SPC.04 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.