Kwalifikacja TG.6 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
Kwalifikacja SPC05 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych