Kwalifikacja SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.