Kwalifikacja SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.