Kwalifikacja SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

styczeń 2017

Kwalifikacja T.16 – styczeń 2017