Kwalifikacja SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.