Kwalifikacja SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.