Kwalifikacja SPO.01 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.