Kwalifikacja SPO.01 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.