Kwalifikacja SPO.01 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

październik 2016

Kwalifikacja Z.8 – październik 2016