Kwalifikacja SPO.01 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.