Kwalifikacja SPO.01 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

styczeń 2018

Kwalifikacja Z.8 – styczeń 2018