Kwalifikacja SPO.01 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.