Kwalifikacja Z.7 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Kwalifikacja MS.7 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Kwalifikacja SPO.02 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014