Kwalifikacja Z.6 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Kwalifikacja MS.6 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Kwalifikacja SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014

Zadanie praktyczne ze strony CKE