Kwalifikacja TDR.01 Eksploatacja środków transportu drogowego

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.