Kwalifikacja TDR.02 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.