Kwalifikacja TDR.02 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.