Kwalifikacja TDR.02 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

styczeń 2017

Kwalifikacja A.70 – styczeń 2017