Kwalifikacja TKO.02 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.