Kwalifikacja TKO.02 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.