Kwalifikacja TKO.03 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.