Kwalifikacja TKO.05 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

czerwiec 2017

Kwalifikacja E.25 – czerwiec 2017