Kwalifikacja TKO.05 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.