Kwalifikacja TKO.05 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

styczeń 2017

Kwalifikacja E.25 – styczeń 2017