Kwalifikacja TKO.06 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.