Kwalifikacja TKO.06 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.