Kwalifikacja TKO.06 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

styczeń 2018

Kwalifikacja E.26 – styczeń 2018