Kwalifikacja TKO.06 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.