Kwalifikacja TKO.07 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

styczeń 2017

Kwalifikacja A.44 – styczeń 2017