Kwalifikacja TKO.08 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.