Kwalifikacja TKO.08 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.