Kwalifikacja TLO.02 Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej