Kwalifikacja TWO.06 Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.