Kwalifikacja TWO.08 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.