Kwalifikacja TWO.08 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.