Kwalifikacja A.38 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
Kwalifikacja AU.40 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
Kwalifikacja TWO.09 Obsługiwanie siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

Rozpocznij egzamin – styczeń 2016